amedis.pl
 
POSUM. Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych
O NAS 
 

Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych
al. Solidarności 36, 61-696 Poznań
tel. 61 647 77 77, fax: 61 647 77 02, e-mail: poczta@posum.pl
www.posum.pl

Rejestracja
- poradnie specjalistyczne:
tel. 61 647 77 80; e-mail: rejestracja@posum.pl
- lekarz rodzinny:
tel. 61 647 77 78, e-mail: poz@posum.pl

Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych powstał w 1991 r.
z inicjatywy Rady Miasta Poznania.
Misją ośrodka jest troska o dobro Pacjenta i dbałość o Jego
jak najszybszy powrót do zdrowia, realizowane przez profilaktykę,
leczenie i rehabilitację.

 

Nasz cel osiągamy za pomocą profesjonalnej kadry medycznej,
nowoczesnych metod diagnostycznych, sprawnej obsługi
i wysoko wyspecjalizowanego sprzętu.


Świadczenia POSUM:

- Alergologia
- Chirurgia Dziecięca
- Chirurgia Naczyniowa
- Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna
- Chirurgia Ogólna
- Dermatologia
- Dzienny Oddział Rehabilitacyjny
- Diabetologia
- Endokrynologia
- Fizjoterapia
- Gastroenterologia
- Ginekologia i Położnictwo + badania prenatalne
- Kardiologia
- Logopedia
- Neurologia
- Okulistyka z laseroterapią
- Onkologia
- Podstawowa Opieka Zdrowotna
- Proktologia
- Pulmonologia
- Radiologia- mammografia
- Rehabilitacja
- Rehabilitacja słuchu i mowy dla dzieci i młodzieży
- Reumatologia
- Urologia
- Zdrowie Psychiczne

oraz Medycyna Pracy (w ramach umowy z zakładem pracy)


Ośrodek Pobytu Dziennego Rehabilitacji Słuchu i Mowy dla Dzieci i Młodzieży- filia POSUM
ul. Żydowska 35a, 61-761 Poznań

Kontakt:
tel. 61 852 44 76; e-mail: sluchimowa@posum.pl

 

 
WAŻNE
 

1. Medycyna pracy

- badania wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników wszystkich branż zawodowych
   przy różnorodnych narażeniach,
- badania kandydatów na kierowców wszystkich kategorii i kierowców, a także badania do
   świadectwa kwalifikacyjnego kierowców,
- usługi specjalistyczne w zakresie medycyny sportowej, w tym także badania płetwonurków,
   badania dla osób pracujących na wysokości i dla pracowników przy obsłudze monitora   
   ekranowego,
- wszelkie badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka zdrowia),
- wizytacja stanowisk pracy oraz uczestnictwo lekarza w komisjach  BHP.

W zależności od grupy zawodowej i rodzaju wykonywanej pracy badania obejmują:

badania laboratoryjne - pełen zakres badań,
badania specjalistyczne : EKG, RTG, USG, mammografia,
badania lekarzy specjalistów z II stopniem specjalizacji: okulista, neurolog,
badanie lekarza medycyny pracy wraz z wystawieniem orzeczenia o zdolności do pracy.

Dzięki badaniom w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych można przeprowadzić określone badania wykluczające lub potwierdzające zdolność pracownika do wykonywania danej pracy.
POSUM przeprowadza także badania psychologiczne dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy.

Informacji dla firm zainteresowanych współpracą z zakresu Medycyny Pracy udziela
p. Krzysztof Kokot - Dział Organizacji pod numerem 061 6 477 750
lub
p. Elżbieta Mazurkiewicz - pielęgniarka Poradni Medycyny Pracy pod numerem 061 6 477 783


2. Rehabilitacja

Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych w swojej szerokiej ofercie posiada zabiegi mające na celu rehabilitację osób po wypadkach, urazach i przebytych chorobach.
Poradnia świadczy usługi w zakresie leczenia zachowawczego i udzielania wskazówek, co do sposobu postępowania, udziela także skierowania na badania diagnostyczne, do szpitala i sanatorium. Wydaje ponadto orzeczenia i opinie niezbędne w procesie leczenia, są również zlecane zabiegi rehabilitacyjne i pielęgnacyjne.
Wśród wykonywanych w Ośrodku zabiegów można wyróżnić masaże, krioterapię oraz hydroterapię. W szczególnych przypadkach możliwe są wizyty domowe specjalistów.

Na czym polegają wymienione zabiegi? 
Krioterapia miejscowa polega na przyłożeniu przy pomocy specjalnego aplikatora bardzo niskiej temperatury, która dostarczana jest do miejsca zmienionego chorobowo. Zamrażanie i rozmrażanie powtarza się w jednym cyklu kilkakrotnie. Doprowadza to do zamarzania zawartości komórek, pękania błon biologicznych i w konsekwencji destrukcji tkanki.

Krioterapia miejscowa stosowana jest do leczenia:
zmian skórnych łagodnych i złośliwych (np. brodawki skórne), zmian powstałych na błonach śluzowych (np. kłykciny kończyste), niszczenia zmian łagodnych i nowotworowych w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza wątroby (np. naczyniak)

Krioterapię stosuje się m.in. w takich przypadkach jak:

- zapalenia stawów
- zmiany zapalne stawów o podłożu metabolicznym - dna moczanowa
- przewlekłe zapalenie kręgosłupa szyjnego
- zespół bolesnego barku
- zapalenie okołostawowe ścięgien, torebki stawowej i mięśni
- zwichnięcie i skręcenie urazowe stawów
- uszkodzenie łąkotki
- naderwanie ścięgien i mięśni
- zwalczanie odruchowej i ośrodkowej spastyczności mięśni w procesie rehabilitacji  neurologicznej
- urazy sportowe i pooperacyjne
- oraz dla celów odnowy biologicznej

Krioterapia jest pomocna osobom przemęczonym fizycznie i psychicznie.

Poza krioterapią w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych można skorzystać z zabiegów fizykoterapii polegającej na oddziaływaniu na organizm rozmaitymi bodźcami fizycznymi,  lub wytwarzanymi specjalnymi urządzeniami ( wspomniana krioterapia, magnetoterapia).
Wśród zabiegów wchodzących w skład fizykoterapii można wymienić pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości, magnetoterapię - oddziaływanie polem magnetycznym, ultradźwięki, borowinę, kąpiel solankową, kwasowęglową, laseroterapię, unę
Kolejnym zabiegiem wykonywanym w POSUM jest hydroterapia, czyli metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii.
Akwaterapia wpływa korzystnie na układ krążenia, układ nerwowy oraz wiele innych narządów organizmu.

Zabiegi lecznicze możemy podzielić na:

1. Zabiegi z wykorzystaniem ciśnienia hydrostatycznego wody,
2. Zabiegi z wykorzystaniem ciśnienia strumienia wody oraz
3. Zabiegi za pośrednictwem tkanin

POSUM posiada także własną salę gimnastyczną do rehabilitacji ruchowej. Dzięki posiadaniu tzw. oddziału pobytu dziennego, pacjent może wykonać wszystkie niezbędne zabiegi w ciągu jednego dnia.

Co ważne – wszystkie wspomniane zabiegi wykonywane są w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, dzięki czemu pacjent POSUM nie musi płacić za leczenie z własnej kieszeni. Ponadto, w odróżnieniu od wielu innych ośrodków medycznych, nie musi czekać na zabieg zbyt długo, ponieważ terminy w POSUM są bardzo krótkie.

Godziny przyjęć lekarzy w Poradni Rehabilitacyjnej:

Poniedziałek                                              12.00 - 15.30
Wtorek                                                      12.00 - 14.00
Środa                                                        10.00 - 18.00
Czwartek                                                   08.00 - 16.00
Piątek                                                         08.00 - 11.00

Lekarze przyjmujący w poradni:
dr n. med. Jerzy Bućko
dr n. med. Jarosław Kubacki
 
Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

Tel. (061) 6 477 764 lub 6 477 765 oraz 6 477 780
e-mail: poczta@posum.pl

 
KONTAKT


 

al. Solidarności 36
61-696 Poznań
poczta@posum.pl
www.posum.pl
tel. (0-61) 647 77_ 77
fax. (0-61) 647 77_ 02
 
 
MAPKA DOJAZDU